۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

قلعه دختر

جمعه با محمدرضا و شایان رفتیم قلعه دختر. از آهار. خیلی مسیر قشنگی داشت. تازه یاد گرفتم ریواس بچینم :دی\


این گل خوراکی بود